Loodrenovatie

Omdat loodslabben aan uw woning en schoorsteen zorgen voor de waterafdichting is het van belang dat er geen scheuren of gaten in het lood zitten. Dit kan namelijk als gevolg hebben dat men lekkage krijgt. Dit is een veel voorkomend probleem bij schoorstenen op het dakvlak. Om dit probleen op te lossen, zal men een gerichte reparatie moeten uitvoeren of het lood geheel vernieuwen.

Bij het aanbrengen van nieuw lood zijn meerdere aandachtspunten van belang: Hoe lang moet het lood zijn, i.v.m. het optrekkende vocht of eventuele verzadiging van de steen. Hoe dik moet het lood zijn, bij krimpen of uitzetting kunnen krachten vrijkomen die opgevangen dienen te worden. Bij loodreparatie zal dan ook gekeken moeten worden naar de omvang van de aantastings leo.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden om tot de beste keuze te komen voor het reinigen van uw gevel